• Přípravek pro demonstraci funkce elektrochirurgické jednotky 

      Autor: Kadavý Jan; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Grošpic Antonín
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Tato práce se zabývá konstrukcí zařízení pro demonstraci elektrochirurgické jednotky. Řízení zaji ťuje platforma ARDUINO MEGA 2560 a celé zařízení slou í pro studijní účely. Studenti si budou moci zobrazit jak výsledný ...