• Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů 

      Autor: Bernášek Karel; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Šlégr Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
      Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s bezpečností zdravotnických elektrických přístrojů a rozvodů elektrické energie v místnostech pro lékařské účely. Získané poznatky vychází z normy ČSN 33 2140. Výstupem mé ...