• Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (ambulantní péče) 

   Autor: Sýkorová Eliška; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Ušák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   V této práci popisuji situaci v ambulantní péči. Zaměřila jsem se na služby pro pacienty, které zvyšují jejich spokojenost. Pomocí dotazníků jsem odhalila slabá místa a navrhla možná řešení, včetně jejich požadavků na ...
  • Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (nemocniční péče) 

   Autor: Petrák Jan; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Ušák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce popisuje základní principy systému zdravotní péče, analyzuje její současný stav a hledá řešení zaměřené na zlepšení spokojenosti pacientů v oblasti nemocniční péče. Využívá k tomu zavedení nové služby speciálně ...