Now showing items 1-1 of 1

  • Výukový videoprogram - implantace kardiostimulátorů 

   Author: Radostová Nicola; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Kluh Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce je určena pro studenty biomedicínského inženýrství jako výuková pomůcka. Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat výukový videoprogram implantace kardiostimulátoru a vytvořit simulaci pro lepší ...