• Zobrazení smyček VKG na monitoru PC (SW) 

      Autor: Kohout Michael; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Chaloupka Ivo
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      ObsahemmébakalářsképrácejenávrharealizacezapojenísA/Dpřevodníkyatvorbasoftwaruprozobrazenívektorkardiografických(VKG)smyčeknamonitorupočítačetypuPC. Vstupemjsou3galvanickyoddělenéazesílenésignályortogonálníchsvodůUx,UyaU ...