• Mikroskopická sledování sinic a řas 

      Autor: Langová Veronika; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Šerá Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      S rozvojem biotechnologií se stále více setkáváme s novými technikami a me todami využití buněk mnoha různých mikroorganismů. Mikroorganismy jsou předmětem zkoumání hned několika vědních oborů. Zajímají se o ně nejenom ...