• Analýza EKG křivek při simulovaném infarktu myokardu 

      Autor: Choutka Jan; Vedoucí práce: Strunina Svitlana; Oponent práce: Kofránek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
      Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit scénáře simulující infarkt myokardu pro Emergency Care Simulator a Human Patient Simulator a ověřit, zda je možné infarkt simulovat tak, aby výstup v podobě elektrokardiogramu ...