Now showing items 1-1 of 1

  • Měření sálavého tepla v lékařství 

   Author: Březina Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty člověka. Je zde popsáno obecně měření teploty, sestavení měřícího zařízení a jeho kalibrace. Práce obsahuje několik sad měření, software umožňující ...