• Měření sálavého tepla v lékařství 

      Autor: Březina Jaroslav; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty člověka. Je zde popsáno obecně měření teploty, sestavení měřícího zařízení a jeho kalibrace. Práce obsahuje několik sad měření, software umožňující ...