Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro dynamometrická měření 

   Author: Tejkl Leoš; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem bakalárská práce je navrhnout a sestavit dynamometrick˝ systém promerení izometrické síly stisku ruky. Jedná se o elektronick˝ rucní dynamometr. V praxi se be?ne pou?ívají mechanické rucní dynamometry, které ...