• Parametrizace a klasifikace VEP po selektivní stimulaci modrého kanálu určená pro diagnostiku glaukomu 

      Autor: Rieger Jan; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Kolář Radim
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      Celosvětově se odhaduje až 70 milionů pacientů s glaukomem avšak pomalý průběh onemocnění je ze strany postižených až příliš pozdě považován za vážný, a tak podíl neodhalených glaukomů v západních společnostech tvoří až ...