Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů 

   Author: Bernášek Karel; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Šlégr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s bezpečností zdravotnických elektrických přístrojů a rozvodů elektrické energie v místnostech pro lékařské účely. Získané poznatky vychází z normy ČSN 33 2140. Výstupem mé ...