Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování toku auxinů buňkou 

   Author: Hošek Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Friml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Modely založené na dosavadních znalostech mechanismů odpovědných za tok auxinu buňkou nejsou dokonale přesné. Jedním z jejich nedostatků je, že dílčí poznatky jsou často učiněny jen na základě porovnání výsledků simulací ...