Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačem podporované snímání očních pohybů pomocí elektronystagmografického signálu 

   Author: Chudíčková Milada; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V této práci je popsán rešeršní přehled metod používaných pro měření, záznam a analýzu očních pohybů, se zohledněním principu, technických parametrů a charakteristických rysů jednotlivých metod. Dále je uveden výsledek ...