Now showing items 1-1 of 1

  • Měření rezistivity plic u lehce nezralých novorozenců 

   Author: Tomka Jakub; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Müller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Práce se zabývá studiem měření rezistivity plic u lehce nezralých novorozenců pomocí Elektrické impedanční tomografie. Při jakémkoli patologickém stavu novorozence je čas, kdy je zjištěna tatopatologie a jejírozsah prioritou. ...