Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému pro měření fyziologických pohybů subjektů na lůžku 

   Author: Rybář Andrew; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Bečka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání fyziologických pohybů těla metodou měření deformací konstrukce postele v domácím prostředí. Rozmístění tenzometrů proběhlo na základě simulace zatížení v programu ...