• Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 1 

   Autor: Veselá Klára; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je vytvoření laboratorních úlohzaměřených na použití ambu-vaku a anesteziologického monitoru používaných na odděleních JIP. Při tvorbělaboratorních úloh jsem využívala umělého pacienta od firmy METI, model ...
  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6 

   Autor: Hofmanová Lucie; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Kurzová Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6 V úvodu se práce zabývá stručným seznámením s významem měření krevního tlaku. Dále je pak popsán historický vývoj měření krevního tlaku a jsou ...