• Kvantové tečky v biomedicíně 

      Autor: Pašková Tereza; Vedoucí práce: Hulicius Eduard; Oponent práce: Jelínek Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kvantových teček a jejich využití v biomedicíně. V první části jde o teorii kvantových teček pro pochopení, co to kvantové tečky jsou, jejich vlastnosti a fyzikální principy. ...