Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv použitého katétru na přenášený tlakový signál 

   Author: Sedlačková Dominika; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Náhlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a zrealizovať experiment na meranie časového posunu a zmeny amplitúdy pri prenose tlakového signálu katétrom. Toto meranie bolo uskutočnené v závislosti na dĺžke a materiáli katétra. ...