• Systém pro stanovení koncentrace kreatininu v moči 

      Autor: Jánská Dominika; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Pelinková Květa
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Cílem mé bakalářské práce je sestavit systém pro stanovení koncentrace kreatininu