• Tvorba multimediální učebnice konvenčních zobrazovacích systémů - UZV 

      Autor: Brázdová Anna; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit podklady pro multimediální učebnici konvenčních zobrazovacích systémů v biologii a lékařství. Učebnice se zaměřuje na ultrazvukové zobrazovací systémy. Je určena pro studenty ...