• Konstrukce robotických systémů 

      Autor: Sládek Tomáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Fischer Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
      Prezentovaná práce se zabývá řízením mechanických struktur pomocí elektromyografických signálů. Vnašem případě konkrétně robota se třemi stupni volnosti typu SCARA. Projekt obsahuje návrh a realizaci hardwaru pro snímání ...