• Stanovení koncentrace biologických analytů v roztoku 

      Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Fitl Přemysl; Oponent práce: Kopecký Dušan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      V současné medicínské praxi je potřeba dokonale znát stav pacienta, aby bylo možné mu poskytnout tu nejlepší možnou péči. Jedním ze základním údajů o zdravotním stavu podává podává i koncentrace různých látek v tělních ...