• Metody výběru vhodných příznaků pro klasifikační úlohy z oblasti biomedicínského inženýrství 

      Autor: Kuchařová Markéta; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      Cílem této práce bylo naimplementovat v prostředí Matlab vybrané metody výběru příznaků, vhodné pro biomedicínská data. Byly naimplementovány metody dopředného výběru, zpětného výběru, shlukové analýzy a genetických ...