• 4-kanálový systém pro snímání teploty v perfuzním okruhu 

      Autor: Hůlová Adéla; Vedoucí práce: Štěpanovská Jana; Oponent práce: Havlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Tato práce se zabývá mˇeˇrením teploty jako jednoho parametru pˇri mechanické perfuzi ledvin.