• Kardiostimulátor typu DEMAND 

      Autor: Valentová Klára; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Chaloupka Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
      Predložená bakalárská práce se zabývá problematikou implantabilních kardiostimulátoru, konkrétne návrhem výukové pomucky, která si klade za cíl priblížit studentum problematiku spouštení kardiostimulátoru v prípade potreby ...