Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava výukových pomůcek pro přednášky a cvičení z biochemie 

   Author: Kubín Antonín; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Vymětalová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   ato práce se zabývá studiem biochemie člověka. Představuje nejdůležitější informace o sacharidech, lipidech a bílkovinách. Nahlíží na tato témata především z hlediska dynamického, metabolického. Z toho důvodu se snaží ...