Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza balistokardiogramu při psychické zátěži 

   Author: Pyšková Marie; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Autorka se ve své bakalářské práci zabývá oborem balistokardiografie, resp. seismokardiografie, což je metoda, která na předchozí přímo navazuje. Na základě vlastních experimentálních měření prováděných při psychickém ...