• Analýza balistokardiogramu při psychické zátěži 

      Autor: Pyšková Marie; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Hána Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
      Autorka se ve své bakalářské práci zabývá oborem balistokardiografie, resp. seismokardiografie, což je metoda, která na předchozí přímo navazuje. Na základě vlastních experimentálních měření prováděných při psychickém ...