• Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

      Autor: Kolář Petr; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Lopot Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...