Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování krevního zásobení horní končetiny při zavedení AV dialyzačního zkratu 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Lopot Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá analýzou současného stavu v oblasti modelování cévního systému horní končetiny metodami konečných prvků s ohledem na možnosti aplikace v chirurgickém vytváření arteriovenózního (A-V) shuntu a změny ...