Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření a použití softwarového generátoru vybraných typů rušení v EKG signálu 

   Author: Duras Jan; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem práce je naprogramovat a odladit generátor vybraných typů rušení v EKG signálu. Zaměřil jsem se na generování běžných typů artefaktů jako např. síťový brum, myopotenciály, kolísání a proskoky nulové linie. Tyto typu ...