• Analýza kovů a metaloidů v laboratorní medicíně technikou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie 

      Autor: Mishriky Nihad; Vedoucí práce: Kukačka Jiří; Oponent práce: Šerá Jana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-08)
      Kovy a metaloidy hrají důležitou roli v lidském organizmu. Stanovení těchto prvků v lidských tkáních je dnes daleko více možné díky moderním technologiím. V medicíně je jejich stanovení využíváno především při nedostatku, ...