• Optimalizace parametrů nativní MRA v abdominální oblasti a končetinách na MR systémech s magnetickou indukcí 1,5 T a 3 T 

      Autor: Mairovská Zuzana; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Klzo Luděk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
      Vposledních letech se ukázalo, že kontrastní angiografické vyšetření na magnetické rezonanci může vést u lidí spostižením renálních funkcí konemocnění tzv. systémové nefrogenní fibrózy. Možným řešením, jak předejít tomuto ...