• Automatické určení geometrie horního femuru z digitálních snímků 

      Autor: Kiss Ondrej; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
      Minerální hustota kostí měřená pomocí duální rentgenové densitometrie je hlavnímukazatelem rizika zlomenin v proximální části femuru. Ukazuje se však, že společnévyhodnocení minerální hustoty kostí a vlastní geometrie kosti ...