• Analýza očních pohybů při bilaterální stimulaci vestibulárního aparátu v klinické neurologii 

      Autor: Podzimková Denisa; Vedoucí práce: Volf Petr; Oponent práce: Havlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Cílem této práce bylo pomoci lékařům lépe interpretovat nežádoucí pohyby očí v důsledku nežádoucích pohybů hlavy a vytvořit protokol měření kvyšetření vestibulárních aparátu na Bárányho křesle za použití videookulografie ...