• Spektroskopická analýza laserem-buzeného protonového svazku pro hadronovou terapii 

      Autor: Fedorová Viktória; Vedoucí práce: Brůža Petr; Oponent práce: Margarone Daniele
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Hlavním cílem této práce je charakterizovat energetické spektrum laserem-buzených protonových svazků urychlenýchna vysoké energie, kterévbudoucnu bude možné použít pro léčbu nádorů. Pro vytvoření svazku schopného pro ...