Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratoř simulovaného operačního sálku - část 1 

   Author: Benešová Nela; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce je rozdělena na dvěčásti. V první části se práce zabývá návrhem výběru přístrojového vybavení simulovaného operačního sálu. Přístroje jsou vybrány na základě charakteristik vybavení skutečného operačního sálu. ...