• Ovládání optické uzávěrky při časově rozlišené spektroskopii scintilátorů 

      Autor: Blažková Jana; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Klíma Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Tato práce se zabývá instrumentálním rozvojem časově rozlišené spektroskopie excitované měkkým rentgenovým zářením, což je unikátní metoda charakterizace scintilátorů vyvinutá na FBMI. Cílem této práce je implementace ...