Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet indukované intenzity elektrického pole transkraniální magnetickou stimulací 

   Author: Malena Lukáš; Supervisor: Vrba David; Opponent: Koudelka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce si klade za cíl vytvoření reálného anatomického modelu hlavy segmentací snímků z magnetické rezonance a provedení numerické simulace rozložení indukovaného elektrického pole při aplikaci léčby repetitivní ...