Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce QRS komplexu a jeho popis v EKG signálu 

   Author: Kaláb Vojtěch; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   cílem práce je vytvořit program na detekci QRS komplexu, který pro svojí činnost bude používat signál z přístrojů firmy BTL zdtavotnická technika.