• Optimalizace parametrů MRA na MR systémech s 1,5 T a 3 T 

      Autor: Benáčková Andrea; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Klzo Luděk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Cílem mé bakalářské práce bylo naleznout optimální sadu parametrů MRApro 1,5T a3T MR systémy k získáníco nejlepšíhoprostorového rozlišení a vizualizace cév vklinicky akceptovatelném čase. Teoretická část mépráce se věnuje ...