• Modulární systém pro domácí paliativní péči v rámci systému dohledové péče 

      Autor: Cupal Ondřej; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Lášek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Tato práce zkoumá problematiku přístrojového vybavení v oblasti domácí paliativní péče. Jejím cílem je návrh a vývoj zařízení pro sběr dat z těchto přístrojů a jejich odesílání do systému dohledové péče. Nejprve je provedena ...