• Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka 

      Autor: Vrbová Kristýna; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kofránek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Analýza pletysmografické křivky u celotělového simulátoru a člověka Cílem této práce je naměření saturace krve kyslíkem a pletysmografické křivky metodou pulzní oxymetrie s využitím celotělového simulátoru HPS. V první ...