• Vliv parametrů pacienta na variabilitu simulace u celotělového simulátoru 

      Autor: Válková Květa; Vedoucí práce: Rožánek Martin; Oponent práce: Kofránek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Cílem bakalářské práce je analyzovat možnost volby typu předdefinovaného pacienta a jeho parametrů životních funkcí u celotělového pacientského simulátoru HPS, vybrat scénář simulující onemocnění respirační soustavy, u ...