Now showing items 1-1 of 1

  • Přípravek pro demonstraci funkce elektrochirurgické jednotky 

   Author: Kadavý Jan; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce se zabývá konstrukcí zařízení pro demonstraci elektrochirurgické jednotky. Řízení zaji ťuje platforma ARDUINO MEGA 2560 a celé zařízení slou í pro studijní účely. Studenti si budou moci zobrazit jak výsledný ...