Now showing items 1-1 of 1

  • Prvky gradientní optiky a její využití v technice a biomedicíně 

   Author: Hlaváč Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tématem této práce je gradientní optika, která se zabývá šířením optického záření nehomogením prostředím (tj. prostředím s prostorově závislým indexem lomu). V práci jsem provedl komplexní popis tohoto tématu z dostupných ...