• Simulace a lokalizace komorových extrasystol v pravé komoře 

      Autor: Valínová Tereza; Vedoucí práce: Deutsch Elena; Oponent práce: Korpas David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Předmětem této bakalářské práce simulace komorových extrasystol v pravé komoře a následná zpětná lokalizace jejich ohnisek. V práci je použito v programovacím prostředí ECGSIM, kde jsou simulovány komorové extrasystoly v ...