• Modelování a měření pohybu kolenního kloubu 

      Autor: Vančová Jana; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Poušek Lubomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Kolenní kloub je nejsložitějším a nejnamáhanějším kloubem v lidském těle. Proto stoupá zájem o bližší poznání jeho nejrůznějších charakteristik. Ve své práci jsem se soustředila na měření pohybů v kolenním kloubu a snímání ...