• Porovnání vysokofrekvenčních oscilačních ventilátorů pro novorozence 

      Autor: Kuzminich Yanina; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Bláha Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
      V současné klinické praxi se používá několik typů HFOV ventilátorů. Tato zařízení, fungující na rozdílných principech, generují oscilace, kdy pro bezpečí pacientů je nutné provést porovnání dostupných zařízení za účelem ...