• Kategorizace zdravotnické techniky - návrh místních bronchoskopických standardů 

      Autor: Pokošová Pavlína; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Mayer Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Práce obsahuje kategorizaci endoskopické techniky, která by měla sloužit jako podklad k výběru vhodného zařízení. Kategorizace se opírá o řízené rozhovory, které jsem vedla s odborníky z firmy Olympus a Pentax, jejímž ...