• Kalibrační proces hmotnostních regulátorů průtoku 

      Autor: Papež Jan; Vedoucí práce: Grünes Richard; Oponent práce: Hykel Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
      Bakalářská práce se zaměřuje na hmotnostní regulátory průtoku konkrétně na jejich kalibraci. Cílem této práce bylo ověřit současný stav hmotnostních regulátorů průtoku v laboratořích, vy-pracovat jejich kalibrační postup ...