Now showing items 1-1 of 1

  • Kalibrační proces hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Papež Jan; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na hmotnostní regulátory průtoku konkrétně na jejich kalibraci. Cílem této práce bylo ověřit současný stav hmotnostních regulátorů průtoku v laboratořích, vy-pracovat jejich kalibrační postup ...