Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro hypoxickou kultivaci ve standardním CO2 buněčném inkubátoru 

   Author: Mikhailov Yegor; Supervisor: Matějka Roman; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Daná práce je věnována řešení systému pro zajištění hypoxických podmínek při kultivaci buněk. V rámci teoretického studia byly probírány příčiny vzniku a existující řešení dané problematiky. Však hlavní záměr byl na návrh ...